Nằm mơ mất đồ điềm báo gì- Đánh đề con gì chính xác nhất?

Nằm mơ mất đồ điềm báo gì- Đánh đề con gì chính xác nhất?